in

De symboliek van Assassin’s Creed


Noot vooraf: de inhoud van het onderstaande artikel is ontstaan uit de symboliek die is te vinden in de hitgame Assassin’s Creed, gecombineerd met hersenspinsels van ondergetekende en reeds bestaande samenzweringstheorieën.

Velen zien Assassin’s Creed gewoon als stoere game waarin je heerlijk over de daken kunt rennen en een aantal belangrijke personen moet omleggen op een slinkse manier. De game stond echter bol van de symboliek, wat vooral tot uiting kwam in de tekeningen en teksten die op het einde van de game opdoemden in het moderne verblijf van de hoofdpersoon. Met Assassin’s Creed 2 op komst is het de hoogste tijd eens te kijken naar wat die tekens inhouden en welke links we kunnen leggen tussen de Assassin’s Creed-serie en mysterieuze genootschappen.

De symboliek uit het eerste deel lijkt vooral te verwijzen naar het einde van de wereld. Dit houdt niet per definitie in dat de gehele wereld wordt vernietigd. Het kan immers ook gaan om het einde van de wereld die wij kennen, het einde van onze huidige samenleving. Aannemelijk is dat de verwijzingen in Assassin’s Creed op dit laatste slaan. Eén van de meest prominente verwijzingen wordt gevormd door de cijfercombinatie ‘12212012’, welke met bloed op de vloer geschreven staat. Deze cijfers staan uiteraard voor de datum 21 december 2012.

Voor wie er bij het horen van deze datum geen belletje gaat rinkelen; op 21 december 2012 eindigt de huidige telling van de Maya-kalender, een kalender die wordt gezien als superieur aan de onze. Op deze datum zou een nieuwe telling van start gaan, bestaande uit dertien perioden van 144.000 dagen. Dit wordt door velen gezien als een nieuw begin van de wereld. Maar er is meer, want op 21 december 2012 zou er een astronomisch unieke samenstand zijn van verschillende hemellichamen, die nagenoeg nooit voorkomt. Het centrum van ons melkwegstelsel zou namelijk op één lijn staan met de zon en de aarde, terwijl een zuidelijke zonnewende de winter op het noordelijk halfrond inluidt. Een gebeurtenis die de Maya’s eeuwen geleden hebben voorspeld. Deze bijzondere astronomische lijn is ook terug te zien in een tekening boven het bed van de hoofdpersoon.

Een andere verwijzing naar het einde van de wereld (en het begin van een nieuwe wereld) vinden we in een aantal andere symbolen en schriften die zijn verwerkt in Assassin’s Creed. Deze symboliek doet vermoeden dat er, wellicht op 21 december 2012, een nieuwe wereldorde zal opstaan. Een wereldorde die nu op de achtergrond ons bestaan probeert te controleren, maar vanaf dan in alle openheid zal opereren. Deze groepering heeft als agenda het verkrijgen van ultieme controle. Wij kennen ze als de Illuminati.

De Illuminati zouden bestaan, sterker nog, leden van deze groepering zouden allerlei hoge posities bekleden. Volgens hardnekkige geruchten zijn de familie Bush, maar ook voormalig president Nixon en de invloedrijke zakenfamilie Rothschild, lid van deze sekte. Zij zouden vandaag de dag al bezig zijn met het bepalen van de publieke agenda. Zij voeren hun kruistocht door middel van ‘problem, reaction, solution’ (probleem, reactie, oplossing). We nemen als voorbeeld voor deze methode de vreselijke gebeurtenissen van 11 september 2001, welke volgens verschillende mensen zijn toe te schrijven aan de Illuminati.

De Illuminatie willen totale controle. Hiervoor scheppen ze eerst een probleem, in het geval van 11 september de aanslagen door Islamitische groeperingen. De bevolking van de benadeelde natie, in dit geval de Verenigde Staten, reageert hierop: ‘Hier moet tegen worden opgetreden!’ Vervolgens worden vrijheden weggenomen in ruil voor veiligheid, waarmee het uiteindelijke doel van de Illuminati een stap dichterbij zou zijn.

Geef toe, dat klinkt best ongemakkelijk. Zeker wanneer je je bedenkt dat er gigantisch veel verwijzingen naar de Illuminati, en organisaties waarmee zij banden zouden onderhouden (zoals de Vrijmetselaars), in Assassin’s Creed te vinden zijn. We beginnen met een stuk tekst, wederom geschreven op de vloer in een driehoekige vorm. ‘They drained my soul and made it theirs. I drain my body to show you where I saw it.’ Deze bloederige tekst zegt genoeg. Het gaat over een opgezogen en toegeëigende ziel, waarover de Illuminati alle macht hebben verkregen.

Boven de eerder genoemde datum (12212012) op de vloer staat een andere verwijzing naar de Illuminati in de vorm van een barcode. Deze barcode verwijst naar een tekst in de Bijbel, die gaat over het merkteken van het beest. Ook verwijst deze tekst naar een nieuwe chip die binnenkort in verschillende biometrische paspoorten zal worden geïmplementeerd. Dit valt op te vatten als het merken van mensen om zo de controle over hen te vergroten. Inderdaad, dat klinkt als een typische Illuminati-streek.

Op weer een andere plek staan twee cirkels, getekend met mensenbloed. Binnenin deze cirkel staat een davidster, ook wel pentagram. Dit heilige symbool verwijst naar de Ceres, godin van de akkerbouw. Deze godin werd namelijk gesymboliseerd door een appel en wanneer je een appel loodrecht op het klokhuis door midden snijdt, vormen de pitten de punten van een pentagram. Maar de appel staat niet alleen symbool voor Ceres. Ook de Illuminati worden gesymboliseerd met deze zogenaamde appel van kennis.

Deze appel van kennis staat ook afgebeeld boven een piramidevormige tekening. Misschien wel belangrijker is het alziende oog in de bovenste hoek van de piramide. Dit symbool is wederom tekenend voor de Illuminati en vormt een mooie brug naar een realistisch gegeven: het dollarbiljet. Op het dollarbiljet is namelijk een afbeelding van een piramide met daarin het alziende oog te zien. Wanneer je van de lijnen van die piramide doortrekt in een pentagram, wijzen de punten van die davidster naar een vijftal letters rondom de piramide. Deze letters vormen samen het woord ‘mason’. Zie hier, de vrijmetselarij, oftewel de Freemasons, ‘s werelds grootste geheime genootschap die volgens de overlevering banden onderhoudt met de Illuminati. Zo zouden verschillende hoge vrijmetselaars in de top van de Illuminati zitten.

Het blijft echter niet bij de verwijzing naar de vrijmetselarij. Boven de piramide op het dollarbiljet is namelijk ook heel duidelijk het ‘Annuit Coeptis’, een dertienletterig woord. En uit hoeveel perioden bestond een telling van de Mayakalender ook al weer? Ik denk dat het je inmiddels wel duidelijk wordt hoe samenhangend en schrikbarend de symboliek in Assassin’s Creed daadwerkelijk lijkt te zijn en waar die heen wijst. Toch wil ik nog één laatste punt aanstippen met betrekking tot het dollarbiljet. Onderaan de reeds aangehaalde piramide staat misschien wel het duidelijkste bewijs van de macht van de Illuminati. ‘Novus Order Seclorum’, drie woorden die het doel van de Illuminati prefect beschrijven. Nieuwe Wereld Orde!

Ik weet zeker dat je na het lezen van deze theorieën over de symboliek binnen Assassin’s Creed op een heel andere manier tegen de game aankijkt. Het verhaal van Assassin’s Creed was al vrij diepgaand, maar lijkt nu zelfs van onmetelijke proporties te zijn. Met de komst van Assassin’s Creed 2 zullen we alleen maar meer geconfronteerd worden met deze verschillende theorieën en symbolieken. Ik ben in ieder geval ontzettend benieuwd hoe dit zich verder zal ontpoppen en of Assassin’s Creed uiteindelijk het einde zal inluiden van de wereld die we nu kennen.

Leuke post? Drop een hartje

Score: 0/5 volgens 0 gamers

Nog geen hartjes. First!

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Doktertje spelen in Trauma Team

Speel gitaar als Carlos Santana in Guitar Hero 5